Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk - "Altánok v obci Dražice"

Výzva - Altánok Altánok - zadanie PD - Altánok Návrh na plnenie kritérii  

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Pozvánka-Pozemkové spoločenstvo Dražice

Pozvánka Výbor Pozemkového spoločenstva Dražice so sídlom Veľký BIh Družstevná Č.354, IČO: 4231012 l, DIČ: 20240 1 9899 zvoláva na deň 14.6.2017 o 17

Oznam o výberovom konaní

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu region&a

Pozrime sa do veže

CZ ECAV NA SLOVENSKU SO SÍDLOM PADAROVCE, DCÉROCIRKEV DRAŽICE v spolupráci OZ ŠANCA PRE DRAŽICE A KC ŠANCA PRE DRAŽICE   Vá