Aktuality

komunálne voľby

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Mária Pásztorová, Dražice 13,mobil:0944 700 591,email: p13.maja@gmail.com

Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice

Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice

Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky: Zmena dokončenej stavby - rekonštrukcia kultúrneho domu v rámci vytvárania podmienok pre trávenie voľného

Výzva na predkladanie ponuky KD Dražice arch elek vyk KD Drazice elektroinst vyk KD Drazice vykurov vyk Zmluva o dielo

Výzva na predkladanie ponúk - "Altánok v obci Dražice"

Výzva - Altánok Altánok - zadanie PD - Altánok Návrh na plnenie kritérii  

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk