Povinne zverejňované dokumenty

ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
1/2015OZ Šanca pre Dražicezmluva o nájme nebytových priestorov15,0031.07.201501.08.2015doc
30/11/2017PRODITECH s.r.o.rekonštrukcia kultúrneho domu .....149 693,0030.11.201701.12.2017pdf
30/07/2019Prima banka Slovensko,a.súverový účet0,0030.07.201931.07.2019pdf
68/010/19Prima banka Slovensko,a.stermínovaný úver65,0030.04.201901.05.2019pdf
zmluva o pIng. Jozef Nosáľ, NCRCposkytovanie služieb v oblastiach BOZP.OP,CO0,0029.12.201730.12.2017pdf
zmluva o pbanet,s.r.o.prevádzkovanie kamerového systému0,0029.06.201530.06.2015pdf
1/2013Kovács Tamás- SHRnájomná zmluva267,0028.02.201301.03.2013doc
261115-MSTPremier Consulting EU, s.r.o.vyhotovenie dokumentu-štúdie uskutočniteľnosti projektu0,0026.11.201527.11.2015PDF
261115-MSTPremier Consulting EU, s.r.o.vyhotoviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka100,0026.11.201527.11.2015PDF
Zmluva o pProspect,spol.s.r.o.poskytnutie pôžičky127 071,0026.10.201527.10.2015doc
1/2015-136Prospect,spol.s.r.o.Obec Dražice-Vybudovanie kamerového systému127,0026.08.201527.08.2015PDF
2/2017AK Stav s.r.o.vybudovanie altánku v obci Dražice9 500,0025.08.201726.08.2017doc
06/2015Eva Vargicováspráva registratúry0,0025.05.2015PDF
E-dotácie s.r.o.konzultačný seminár915,0024.11.2016jpg
261901Brantner Gemer ,s.r.o.zber,preprava a zhodnocovanie BRO0,0024.05.201925.05.2019pdf
02/2015Marián Žilíkvýrub stromu0,0024.02.2015PDF
ZV02842Pôdohospodárska platobná agentúra3.4.2. Obnova a rozvoj obcí108 192,0023.10.201524.10.2015PDF
2016Nowas s.r.o.Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,0023.03.201630.03.2016doc
031601Brantner Gemer ,s.r.o.komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom0,0022.12.201523.12.2015PDF
Dodatok 1.Prospect , spol. s.r.o.zmluvné strany dopĺňajú zmluvu 0,0022.10.201523.10.2015jpg