Preskočiť na obsah Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované dokumenty »
Povinne zverejňované dokumenty
ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
2003205231Centrálny depozitár CP vedenie účtu432,0003.01.202128.02.2021
8575096512Slovak Telekompoplatky za telekom. služby36,0003.01.202118.01.2021
202110011Vytnes s.r.o.kanc. potreby92,0029.01.202112.02.2021
8275823158Slovak Telekompoplatky za telekom. služby44,0022.01.202108.02.2021
20210001Eva Vargicováevidencia a ukladanie spisov900,0025.01.202101.02.2021
1062004654Brantner Gemer s.r.o.odvoz KO860,0014.01.202128.01.2021
21010Milan Baláž-KOMkontrola a čistenie kom. telies230,0020.01.202103.02.2021
210006Unikovo -Peter Nagyferencza vyhotovenie výplaty76,0020.01.202103.02.2021
20210035Kobukrav občianské združenieFFP2150,0019.01.202125.01.2021
20210006Kobukrav občianské združenieochranné rúška,FFP2150,0011.01.202125.01.2021
105598Individualochranny oblek71,0018.01.202101.02.2021
202127Grep Slovakia spol.s.r.o.na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 18.07.2017136,0006.01.202121.01.2021
072021Fibos s.r.o.za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt240,0007.01.202117.01.2021
200285Unikovo -Peter Nagyferencza vyhotovenie výplaty44,0028.12.202011.01.2021
202127Grep Slovakia spol.s.r.o.na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 18.07.2017136,0006.01.202121.01.2021
20202553Ing Jozef Nosáľ NCRCmesačny poplatok v zmysle zmluvy24,0031.12.202030.01.2021
20201218Natur-Pack ,a.s.zabez. systému združeného nakladania s odpadmi0,0025.01.202126.01.2021pdf
6800120Prima banka Slovensko a.s.splatnosť termínu úveru0,0026.01.202127.01.2021pdf
20012021Slovak Estateprevod vlastníckeho práva480,0029.01.202130.01.2021pdf
2021220000Detox s.r.o.preprava ,zneškodňovanie odpadu0,0022.01.202123.01.2021pdf