Preskočiť na obsah Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované dokumenty »
Povinne zverejňované dokumenty
ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
08/2015banet,s.r.o.vyprac. projektovej dokum. k výstavbe kam. systemu0,0008.06.2015PDF
07/2015Šenkár ,s.r.o.Op aOS elektr. zariadenie - kult. dom0,0005.06.2015PDF
06/2015Eva Vargicováspráva registratúry0,0025.05.2015PDF
05/2015Vytneskanc. potreby,toner0,0016.04.2015PDF
04/2015Milan Prajdákvyprac. dokumentácie BOZP,has. prístroj0,0015.04.2015PDF
02/2015Marián Žilíkvýrub stromu0,0024.02.2015PDF
01/2015Milan Prajdákškolenie BOZP0,0010.02.2015PDF
Zmluva o pProspect,spol.s.r.o.poskytnutie pôžičky127 071,0026.10.201527.10.2015doc
ZV02842Pôdohospodárska platobná agentúra3.4.2. Obnova a rozvoj obcí108 192,0023.10.201524.10.2015PDF
Dodatok 1.Prospect , spol. s.r.o.zmluvné strany dopĺňajú zmluvu 0,0022.10.201523.10.2015jpg
1/2015-136Prospect,spol.s.r.o.Obec Dražice-Vybudovanie kamerového systému127,0026.08.201527.08.2015PDF
Dodatok 1.OZ Šanca pre Dražicedodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov15,0001.08.201502.08.2015doc
1/2015OZ Šanca pre Dražicezmluva o nájme nebytových priestorov15,0031.07.201501.08.2015doc
026/015/ZaGrantprojekt s.r.o.vypracovanie projektu,manažment,ďalšie služby0,0016.06.201517.06.2015doc
Zmluva ?.2Premier Consulting, spol. s r.o.vypracovanie projektu,manažment,ďalšie služby0,0022.04.201523.04.2015doc
Zmluva o sGrantprojekt s.r.o.vypracovanie projektu,manažment,ďalšie služby0,0015.04.201516.04.2015doc
25/008/12,Prima banka Slovensko,a.s.Bod 2.2.5.3 sa ruší a nahrádza nasl.textom:2.2.5.3.Amortizácia úveru :04.12.20150,0005.12.201306.12.2013doc
1/2013Kovács Tamás- SHRnájomná zmluva267,0028.02.201301.03.2013doc
25/008/12Prima banka Slovensko,a.s.,Zilinaterminovaný úver10 500,0006.12.201207.12.2012doc
2/2012Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyzkultúrny dom a pozemok10 500,0003.12.201204.12.2012doc