Preskočiť na obsah Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované dokumenty »
Povinne zverejňované dokumenty
ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
105598Individualochranny oblek71,0018.01.202101.02.2021
202127Grep Slovakia spol.s.r.o.na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 18.07.2017136,0006.01.202121.01.2021
072021Fibos s.r.o.za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt240,0007.01.202117.01.2021
200285Unikovo -Peter Nagyferencza vyhotovenie výplaty44,0028.12.202011.01.2021
202127Grep Slovakia spol.s.r.o.na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 18.07.2017136,0006.01.202121.01.2021
20202553Ing Jozef Nosáľ NCRCmesačny poplatok v zmysle zmluvy24,0031.12.202030.01.2021
20201218Natur-Pack ,a.s.zabez. systému združeného nakladania s odpadmi0,0025.01.202126.01.2021pdf
6800120Prima banka Slovensko a.s.splatnosť termínu úveru0,0026.01.202127.01.2021pdf
20012021Slovak Estateprevod vlastníckeho práva480,0029.01.202130.01.2021pdf
2021220000Detox s.r.o.preprava ,zneškodňovanie odpadu0,0022.01.202123.01.2021pdf
2031012125Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Rimavská Soboje záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti blizšie špecifikovanú v čl.IV0,0021.12.202022.12.2020pdf
27112020Elemír Gorta,Izabela Ivanicsová,Ladislav Kováčkúpa pozemku1,2011.12.202012.12.2020pdf
2752001Brantner Gemerje zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek ko0,0007.12.202008.12.2020pdf
261901/2Brantner Gemercena za poskyt. služby0,0007.12.202008.12.2020pdf pdf
411901/1Brantner Gemercena za poskyt. služby0,0007.12.202008.12.2020pdf pdf
02122020Štatistický úrad SRposkytnutie mob. asistentom koncové zariadenie a SIM karty0,0002.12.202003.12.2020pdf
28/1/2016Promost-PRO s.r.o.stavebný dozor0,0028.01.201629.01.2016pdf
01/07/2015Ing Radoslava Slobodníkovádoplnenie účtu0,0030.11.201501.12.2015pdf
68/001/20Prima banka Slovensko,a.smunicipálny úver- univerzál147 108,0029.01.202030.01.20120pdf
261901Brantner Gemernakladanie s odpadmi0,0012.12.201913.12.2019xls doc