Preskočiť na obsah Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované dokumenty »
Povinne zverejňované dokumenty
ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
2016/001Šanca pre Dražicenájom o nebytových priestorov15,0017.06.201618.06.2016doc
2016Nowas s.r.o.Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,0023.03.201630.03.2016doc
2016/DC/01STRABAG s.r.o.oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice59 980,0010.02.201611.02.2016PDF
01/07/2015Ing Radoslava Slobodníkováoprava miestnej komunikácie a chodníka v obci Dražice2 350,0009.11.201510.11.2015PDF
031601Brantner Gemer ,s.r.o.komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom0,0022.12.201523.12.2015PDF
zmluva o pbanet,s.r.o.prevádzkovanie kamerového systému0,0029.06.201530.06.2015pdf
261115-MSTPremier Consulting EU, s.r.o.vyhotoviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka100,0026.11.201527.11.2015PDF
261115-MSTPremier Consulting EU, s.r.o.vyhotovenie dokumentu-štúdie uskutočniteľnosti projektu0,0026.11.201527.11.2015PDF
03/2015Jozef Smrhola-Olympklúčenky,perá pravitko na MDD0,0019.03.2015PDF
08/2015banet,s.r.o.vyprac. projektovej dokum. k výstavbe kam. systemu0,0008.06.2015PDF
07/2015Šenkár ,s.r.o.Op aOS elektr. zariadenie - kult. dom0,0005.06.2015PDF
06/2015Eva Vargicováspráva registratúry0,0025.05.2015PDF
05/2015Vytneskanc. potreby,toner0,0016.04.2015PDF
04/2015Milan Prajdákvyprac. dokumentácie BOZP,has. prístroj0,0015.04.2015PDF
02/2015Marián Žilíkvýrub stromu0,0024.02.2015PDF
01/2015Milan Prajdákškolenie BOZP0,0010.02.2015PDF
Zmluva o pProspect,spol.s.r.o.poskytnutie pôžičky127 071,0026.10.201527.10.2015doc
ZV02842Pôdohospodárska platobná agentúra3.4.2. Obnova a rozvoj obcí108 192,0023.10.201524.10.2015PDF
Dodatok 1.Prospect , spol. s.r.o.zmluvné strany dopĺňajú zmluvu 0,0022.10.201523.10.2015jpg
1/2015-136Prospect,spol.s.r.o.Obec Dražice-Vybudovanie kamerového systému127,0026.08.201527.08.2015PDF