Preskočiť na obsah Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované dokumenty »
Povinne zverejňované dokumenty
ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
zmluva o pTerrra Grataposkytnutie odborných služieb vo VO200,0007.02.202208.02.2022pdf
02/2022Ing. arch. Tomáš Petrikvypracovanie projektovej dokumentácie1 200,0025.01.202226.01.2022pdf
zmluva o dTerrra Grataslužby externého manažmentu13,9327.01.202228.01.2022pdf
zmluva o mPrima banka Slovensko a.s.zmena splatnosti terminovaného úveru0,0025.01.202226.01.2022pdf
21/31/012/Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Rimavská Soborealizácia aktivačnej činnosti0,0020.12.202121.12.2021pdf
3/261901Brantner Gemerzmena prílohy0,0007.12.202108.12.2021pdf
2/411901Brantner Gemerzmena textu čl.VIII0,0007.12.202108.12.2021pdf
8100081366UNIQA poisťovňapoistenie KD310,2602.08.202103.08.2021pdf
8100081365UNIQA poisťovňapoistenie OcÚ,PZ,DS555,8930.07.202103.08.2021pdf pdf
1421320DPO SRfinančná dotácia1 400,0025.05.202126.05.2021pdf
4372021BBSKfinančná dotácia1 050,0025.05.202126.05.2021pdf
Obchodná akademia Lučenecodborná prax0,0021.05.202122.05.2021pdf
dodatok ?.Štatistický úrad SRzmena v čl. II odsek 70,0018.03.202119.03.2021pdf
20201218Natur-Pack ,a.s.zabez. systému združeného nakladania s odpadmi0,0025.01.202126.01.2021pdf
6800120Prima banka Slovensko a.s.splatnosť termínu úveru0,0026.01.202127.01.2021pdf
20012021Slovak Estateprevod vlastníckeho práva480,0029.01.202130.01.2021pdf
2021220000Detox s.r.o.preprava ,zneškodňovanie odpadu0,0022.01.202123.01.2021pdf
2031012125Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Rimavská Soboje záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti blizšie špecifikovanú v čl.IV0,0021.12.202022.12.2020pdf
27112020Elemír Gorta,Izabela Ivanicsová,Ladislav Kováčkúpa pozemku1,2011.12.202012.12.2020pdf
2752001Brantner Gemerje zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek ko0,0007.12.202008.12.2020pdf