Preskočiť na obsah Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované dokumenty »
Povinne zverejňované dokumenty
ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
mandátna zI & Z Tender ,s.r.o.vykonanie verejného obstáravania330,0013.11.201714.11.2017pdf
2/2017AK Stav s.r.o.vybudovanie altánku v obci Dražice9 500,0025.08.201726.08.2017doc
18/07/2017Grep Slovakia ,spol.s.r.o.modernizácia verejného osvetlenia19 692,0018.07.201720.07.2017pdf
Kúpna zmluBarnabáš Ivanics,Ján Ivanič,Ing Zoltán Fözö,Gréta kúpa nehnuteľnosti v kat.ú. Dražice 305,0021.02.201722.02.2017jpg jpg jpg
1/2016Prospect spol. s.r.o.reklama5 500,0019.10.201620.10.2016PDF
2016/001Šanca pre Dražicenájom o nebytových priestorov15,0017.06.201618.06.2016doc
2016Nowas s.r.o.Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,0023.03.201630.03.2016doc
2016/DC/01STRABAG s.r.o.oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice59 980,0010.02.201611.02.2016PDF
01/07/2015Ing Radoslava Slobodníkováoprava miestnej komunikácie a chodníka v obci Dražice2 350,0009.11.201510.11.2015PDF
031601Brantner Gemer ,s.r.o.komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom0,0022.12.201523.12.2015PDF
zmluva o pbanet,s.r.o.prevádzkovanie kamerového systému0,0029.06.201530.06.2015pdf
261115-MSTPremier Consulting EU, s.r.o.vyhotoviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka100,0026.11.201527.11.2015PDF
261115-MSTPremier Consulting EU, s.r.o.vyhotovenie dokumentu-štúdie uskutočniteľnosti projektu0,0026.11.201527.11.2015PDF
Zmluva o pProspect,spol.s.r.o.poskytnutie pôžičky127 071,0026.10.201527.10.2015doc
ZV02842Pôdohospodárska platobná agentúra3.4.2. Obnova a rozvoj obcí108 192,0023.10.201524.10.2015PDF
Dodatok 1.Prospect , spol. s.r.o.zmluvné strany dopĺňajú zmluvu 0,0022.10.201523.10.2015jpg
1/2015-136Prospect,spol.s.r.o.Obec Dražice-Vybudovanie kamerového systému127,0026.08.201527.08.2015PDF
Dodatok 1.OZ Šanca pre Dražicedodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov15,0001.08.201502.08.2015doc
1/2015OZ Šanca pre Dražicezmluva o nájme nebytových priestorov15,0031.07.201501.08.2015doc
026/015/ZaGrantprojekt s.r.o.vypracovanie projektu,manažment,ďalšie služby0,0016.06.201517.06.2015doc