Aktuality

Voľby do Európského parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu - Dátum a čas konania volieb. Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v&n

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR

T/2                           Obec  Dražice

Voľby prezidenta SR 16.marca 2019 Delegovanie do volebných komisií

Voľby prezidenta SR 16.marca 2019 Delegovanie do volebných komisií   Okrsková volebná komisia Oznámenie o delegovaní člena a náhr

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky (v zmysle §117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní)

komunálne voľby

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Mária Pásztorová, Dražice 13,mobil:0944 700 591,email: p13.maja@gmail.com