Aktuality

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách

15. júl 2021, 09:55

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra Obce

12. júl 2021, 15:01

Dobrovoľné testovanie COVID-19 23.01.2021 Önkéntes tesztelés COVID-19 2021.01.23

Dobrovoľné testovanie COVID-19      23.01.2021,dvor Dome kultúry v Dražiciach   Testovanie bude prebiehať  sobotu 23.01.2021 od 08.00-1

08. marec 2021, 22:37

SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

08. marec 2021, 22:37

Obchodná verejná súťaž MRTV II

Obchodná verejná súťaž II. kolo – hnuteľný majetok (poľnohospodárske motorové vozidlá) traktor s príslušenstvom Mikro

08. marec 2021, 22:37