Aktuality

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa k

Tájékoztató a választópolgár részére

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár rés

Vyhlásenie volieb

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4.novembra2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Európského parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu - Dátum a čas konania volieb. Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v&n

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR

T/2                           Obec  Dražice